ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๖๙ พ.ศ. ๒๔๙๕ แผนกกฤษฎีกา (ภาค ๑)
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๖๘ พ.ศ. ๒๔๙๔ แผนกกฤษฎีกา (๒ เล่ม ภาค ๑-๒)
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๖๗ พ.ศ. ๒๔๙๓ แผนกกฤษฎีกา (ภาค ๑ – ๒)
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๖๖ พ.ศ. ๒๔๙๒ แผนกกฤษฎีกา (ภาค ๑ – ๒)
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๖๕ พ.ศ. ๒๔๙๑ แผนกกฤษฎีกา (ภาค ๑ – ๒)
ชุมนุมเรื่องสั้นของไม้เมืองเดิม
สิงห์สำอางตอนนักบุญกับคนบาป (THE SAINT STEPS IN)
พยัคฆ์ร้าย 007 ตอน แก้กลโกง
พยัคฆ์ร้าย 007 ตอน พิชิตมัจจุราชปืนทอง(THE MAN WITH GOLDEN GUN)
เจมส์บอนด์ 007 ตอนล่าจารชน (FOR YOUR EYES ONLY)
เจมส์บอนด์ 007 ตอนเผด็จศึกสวาท (THE SPY WHO LOVED ME)
พระเจ้าสิบชาติ / กิตติชาดก
นิทานชาววัด / ธรรมจักร์
ชุมนุมนิทานชาดกพื้นบ้านคู่เมืองไทย / โพธิ์ แซมลำเจียก
นิทานไทย / พงจันทร์ ศรัทธา
นิทานพื้นเมือง / พรายงาม
นิทานสำหรับคุณหนู / ปานทอง
นิทานนานาชาติ (เล่ม 1) / เจษฎานันท์
ศรีธนญชัย ฉบับแสนสนุก / เสรี เปรมฤทัย
นิทานสัตว์สอนใจ / ตา ส.
มนัส จรรยงค์และไม้ เมืองเดิม / ยศ วัชรเสถียร
แสงโสม
ลมแล้ง / ลาวคำหอม
รวมการ์ตูนการเมือง สุชีพ’ส์ พิจารณ์
ชีวิตคุณมีอยู่เพียงขณะเดียว / รุ่นอรุณ ณ.สนธยา
เข้าป่าล่าเครื่องบิน และเรื่องอื่นๆ
เปิดโลกอดีต / ไดโนเสาร์ (แก่)
บรรเลงรมย์ / จิ๋ว บางซื่อ
หมอแม็กไซไซ
ญวนย่าเหล / ฤทธิ์ อิทธิประชา
บันทึก 25 นักการเมือง วิเคราะห์การเลือกตั้งในไทย
จิมมี่ คาร์เตอร์เขียนก่อนข้าพเจ้าจะเป็นใหญ่
เซอร์วินสตัน เซอร์ซิลล์
ชีวิตที่รุ่งเรืองขึ้นมาจากทาส
โศกนาฎกรรมสาหัสที่หินเหล็ก
หลั่งเลือดโลมทรายในสงครามตะวันออกไกล
แผ่นดินเลือด
ปาปิญอง / อังรี ชาร์เรียร์
อาณาจักรท่วมเลือดของ อีดี้ อามิน
พยัคฆ์ร้าย 007 ตอน พิชิตทรชน
เปาบุ้นจิ้น(2 เล่มจบ)
FINE ART vol.9 no. 91
นิยตสาร FINE ART Volume 4 No. 30
แผนพัฒนาการเมืองฉบับแรกของไทย
เทศาภิบาล ปีที่ 65 เล่มที่ 3 มีนาคม 2513
คู่มือปฏิบัติราชการ
วิกฤติกาลตะวันออกกลาง อดีต ปัจจุบัน อนาคต
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2511 พร้อมด้วยคำแปลภาษาอังกฤษ
หลักพรรคการเมือง
เตรียมสอบบรรจุ – เลื่อนตำแหน่งข้าราชการตามหลักสูตรใหม่ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย งานสารบรรณ

                                                                                                                                                                                              
Sitemap หมวดหมู่